Styret i Magnor UL skigruppa består sesongen 20/21 av:

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Oddbjørn Lillebekk oddbjorn.lillebekk@gmail.com 91868319
Nestleder Morten Brænd mbraend@online.no
Kasserer Geir Hesbøl gj-hesbo@online.no
Sekretær Torgrim Finsrud torgrim.finsrud@gmail.com 90649054
Sportslig leder Ingunn Fossmellem ingunnfossmellem@hotmail.com 48112500
Løypeansvarlig Harald Seterlien haraldseterlien@gmail.com 91318149
Styremedlem Per Morten Wangen pmw@online.no 90731988
Styremedlem Kristoffer Kalland kristofferkalland@gmail.com 47453942